CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE ĐẠP DANA
Các sản phẩm xe đạp của DaNa sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác.

KHUNG XE
DaNa cam kết bảo hành 5 (năm) năm cho khung xe kể từ ngày mua hàng đầu tiên, không bao gồm móc đề sau (i) và phần sơn phủ hoặc các họa tiết thẩm mỹ (ii) trên bất kỳ xe đạp nào thỏa mãn điều kiện: sản phẩm được bảo hành là sản phẩm được mua mới hoàn toàn. Nếu khung xe được xác định bị gãy do sai sót về chất liệu hay lỗi kỹ thuật trong thời gian bảo hành, khách hàng sẽ được thay miễn phí bằng một khung xe khác, theo “Điều kiện bảo hành xe đạp” của DaNa.

(i) Các móc đề sẽ không được bao gồm trong chế độ bảo hành vì móc đề sau có thể bị uốn cong dẫn đến việc hư hỏng.

(ii) Các chi tiết thẩm mỹ, tem xe, phần sơn phủ khung xe được bảo hành trong 01 (một) năm trong trường hợp được xác định bị lỗi do sai sót về chất liệu hay lỗi kỹ thuật theo “Điều kiện bảo hành xe đạp” của DaNa.

RUỘT, LỐP XE VÀ CHÂN CHỐNG XE KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

PHỤ TÙNG KHÁC
Tất cả phụ tùng của xe, bao gồm phuộc (ngoại trừ vỏ và ruột xe, chân chống xe không được bảo hành) đều được bảo hành miễn phí đối với những sai sót về chất liệu hoặc lỗi kĩ thuật trong khoảng thời gian 01 (một) năm kể từ ngày mua hàng đầu tiên. Nếu bất cứ bộ phận nào bị hư do sai sót về chất liệu hoặc lỗi kỹ thuật trong thời gian bảo hành, khách hàng sẽ được thay mới bằng một sản phầm khác theo “Điều kiện bảo hành xe đạp” của DaNa.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH XE ĐẠP

 1. Người sở hữu sản phẩm đầu tiên cần thực hiện việc bảo trì và bảo dưỡng cần thiết để đảm bảo xe đạp được hoạt động tốt. Điều kiện bảo hành sẽ không được áp dụng đối với những hư hỏng do tự ý lắp ráp, điều chỉnh bao gồm tất cả các phụ tùng trên xe kể cả các bộ phận như thắng, tay đề, dây cáp, cùi đề và bánh xe.
 2. Sản phẩm được thiết kế để sử dụng cho mục đích di chuyển thông thường hoặc giải trí cá nhân tùy theo đặc tính kỹ thuật của từng dòng xe và không được sử dụng như một phương tiện để thực hiện các hoạt động sai hướng dẫn của DaNa. Việc bảo hành sẽ trở nên vô hiệu trong một số trường hợp sau: bán, cho thuê hoặc tặng sản phẩm cho một cá nhân khác, tự ý lắp đặt động cơ hoặc thay đổi các bộ phận của xe không đúng với hướng dẫn, sử dụng xe cho các hoạt động biểu diễn nhào lộn không đúng với những hướng dẫn của DaNa.
 3. Điều kiện bảo hành sẽ không được áp dụng cho những trường hợp xe bị bào mòn hay hư hại thông thường do thiếu bảo trì, hoặc bảo trì không đúng, những hỏng hóc do sai sót trong quá trình bảo quản, vận chuyển, hư hại do tai nạn mà nguyên nhân là do thảm họa thiên nhiên, do điều kiện thời tiết hoặc do người sử dụng hay bất kỳ một bên nào khác cố ý hoặc không cố ý gây ra.
 4. Điều kiện bảo hành sẽ không được áp dụng trong trường hợp phụ tùng hoặc phụ kiện của xe đã bị thay thế hoặc được lắp ráp không giống như sản phẩm gốc, cũng như việc khung xe hoặc các chi tiết khác đã có những sửa đổi khi chưa được ủy quyền.
 5. Điều kiện bảo hành sẽ không áp dụng đối với hư hỏng bề mặt sơn, tem xe hoặc các chi tiết thẫm mỹ khác trên khung xe hoặc các bộ phận khác do xe không được bảo quản đúng cách hoặc hư hỏng trong quá trình sử dụng hoặc hao mòn theo thời gian.
 6. Những sản phẩm yêu cầu bảo hành phải “ĐƯỢC LIÊN HỆ BẰNG ĐÚNG SỐ ĐIỆN THOẠI MUA HÀNG” để xác thực ngày mua hàng và nguồn gốc của sản phẩm. Nếu không có số điện thoại mua hàng gốc thì việc bảo hành sẽ trở nên vô hiệu.
 7. Việc kiểm tra và xác nhận sản phẩm bảo hành sẽ được thực hiện đơn phương bởi DaNa.

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH PHỤ KIỆN DaNa

Các phụ tùng, và phụ kiện xe đạp của DaNa sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. Chính sách bảo hành này chỉ được áp dụng cho người sở hữu sản phẩm đầu tiên và không áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng. Chế độ bảo hành không cần thực hiện việc đăng ký.

PHỤ KIỆN KHÁC
Tất cả những phụ kiện khác được mua từ các đại lý ủy quyền của DaNa sẽ được bảo hành 01 (một) năm kể từ ngày mua hàng đầu tiên trong trường hợp những phụ kiện này được xác định bị hư do sai sót về chất liệu hay lỗi kỹ thuật và vẫn còn trong thời gian bảo hành thì sẽ được thay mới bằng một sản phẩm khác, theo “Điều kiện bảo hành phụ kiện” của DaNa.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH PHỤ KIỆN

 1. Người sở hữu sản phẩm đầu tiên cần thực hiện bảo trì và bảo dưỡng cần thiết để đảm bảo các phụ kiện xe đạp được hoạt động tốt. Điều kiện bảo hành sẽ không được áp dụng đối với những hư hỏng do tự ý lắp ráp, điều chỉnh hoặc bảo trì và bảo dưỡng phụ kiện không đúng cách.
 2. Sản phẩm được thiết kế để sử dụng cùng với xe đạp theo đặc tính kỹ thuật của từng dòng xe và không được thực hiện các hoạt động biểu diễn nhào lộn không đúng với những hướng dẫn của DaNa. Việc bảo hành sẽ trở nên vô hiệu trong trường hợp sử dụng sản phẩm không đúng với hướng dẫn,
 3. Việc bảo hành sẽ bị vô hiệu nếu sản phẩm gốc có bất kỳ điều chỉnh hoặc thay thế nào trước khi mang đến bảo hành.
 4. Điều kiện bảo hành sẽ không được áp dụng cho những trường hợp cho các sản phẩm bị hao mòn hay hư hại thông thường do thiếu bảo trì, hoặc bảo trì không đúng, những hỏng hóc do sai sót trong quá trình bảo quản, vận chuyển, hư hại do tai nạn mà nguyên nhân là do thảm họa thiên nhiên, do điều kiện thời tiết hoặc do người sử dụng hay bất kỳ một bên nào khác cố ý hoặc không cố ý gây ra.
 5. Việc bảo hành sẽ trở nên vô hiệu nếu những phụ kiện khác được tự ý lắp ráp không đúng cách, sai hướng dẫn của DaNa.
 6. Những sản phẩm yêu cầu bảo hành phải “ĐƯỢC LIÊN HỆ BẰNG ĐÚNG SỐ ĐIỆN THOẠI MUA HÀNG” để xác thực ngày mua hàng và nguồn gốc của sản phẩm. Nếu không có hóa đơn mua hàng gốc thì việc bảo hành sẽ trở nên vô hiệu.
 7. Việc kiểm tra và xác nhận sản phẩm bảo hành sẽ được thực hiện đơn phương bởi DaNa.