Hệ thống cửa hàng:
Xe đạp Dana 01: 226/20b trưng nữ vương
Xe đạp DaNa 02: 106 ỷ lan nguyên phi
Xe đạp DaNa 03 : 71 Hà tông quyền, quận cẩm lệ
Xe đạp DaNa 04: 80 bùi dương lịch. Lô 01 cổng Chợ Nại Hiên Đông
Xe đạp DaNa 05: lô 07 chợ lệ trạch
[one_third]

XE ĐẠP DANA 01

ADD:226/20B Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu

 •  7h-21h ( 2-CN)
 • Vui lòng gọi điện trước khi ghé
 • Call: 0932 427 899


[/one_third] [one_third]

XE ĐẠP DANA 02

ADD:106 Ỷ LAN NGUYÊN PHI, Q. Hải Châu

 • 7h30-11h30 & 13h30-17h30 ( 2-7).
 •  Vui lòng gọi điện trước khi ghé cửa hàng
 • 0935 418 698 ( My ) | 0905 541 728 ( Minh )


[/one_third] [one_third_last]

XE ĐẠP DANA 03

ADD:71 HÀ TÔNG QUYỀN, CẨM LỆ

 • 7h30-11h30 & 13h30-17h30 ( 2-7).
 •  Vui lòng gọi điện trước khi ghé cửa hàng
 • 0943 387 100 ( Khôi ) | 0905 871 655 ( Vũ)


[/one_third_last] [one_third]

XE ĐẠP DANA 04

ADD:80 Bùi Dương Lịch,Kc1 Chợ Nại Hiên Đông

 • 7h30-11h30 & 13h30-17h30 ( 2-7).
 •  Vui lòng gọi điện trước khi ghé cửa hàng
 • 0905 871 655( Quyên ) |


[/one_third] [one_third]

XE ĐẠP DANA 05

ADD:Kiot 07 Chợ Lệ Trạch, hòa tiến

 • 14h-20h.
 •  Vui lòng gọi điện trước khi ghé cửa hàng
 • 0935 056 220( Nguyên ) |


[/one_third]

HOTLINE: 0905 277 623