• Hệ thống cửa hàng:

  Xe đạp Dana 01: 226/20b Trưng Nữ Vương, ĐN.

  Xe đạp DaNa 02: 106 Ỷ Lan Nguyên Phi, Hải Châu, ĐN.

  Xe đạp DaNa 03 : 71 Hà Tông Quyền, quận Cẩm Lệ, ĐN.

  Xe đạp DaNa 04: 80 Bùi Dương Lịch. Lô 01 cổng Chợ Nại Hiên Đông, ĐN.

  HOTLINE: 0905 277 623

XE ĐẠP DANA 01

ADD: 226/20B Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu

 •  7h-21h ( 2-CN)
 • Vui lòng gọi điện trước khi ghé
 • Call: 0932 427 899

XE ĐẠP DANA 02

ADD: 106 Ỷ LAN NGUYÊN PHI, Q. Hải Châu

 • 7h30-11h30 & 13h30-17h30 ( 2-7).
 •  Vui lòng gọi điện trước khi ghé cửa hàng
 • 0935 418 698 ( My )

XE ĐẠP DANA 03

ADD: 71 HÀ TÔNG QUYỀN, CẨM LỆ

 • 7h30-11h30 & 13h30-17h30 ( 2-7).
 •  Vui lòng gọi điện trước khi ghé cửa hàng
 • 0905 541 728 ( Minh )

XE ĐẠP DANA 04

ADD: 80 Bùi Dương Lịch,Kc1 Chợ Nại Hiên Đông

 • 7h30-11h30 & 13h30-17h30 ( 2-7).
 •  Vui lòng gọi điện trước khi ghé cửa hàng
 • 0932 427 899( Quyên )