0912268300

Thủ tục cấp giấy đi đường Đà Nẵng ngày 10-09-2021

Ngày 10-9, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng ban hành Văn bản số 2622/STTTT-CNTT về việc Hướng dẫn tiếp tục triển khai Giấy đi đường QRCode.

Theo đó, giấy đi đường đã cấp trước đây (ghi hiệu lực đến ngày 11/9/2021) hết hiệu lực sử dụng từ 8h00 ngày 12/9/2021. 

mẫu giấy đi đường Đà Nẵng

Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã được phê duyệt, cấp giấy và không thay đổi thông tin, nhân viên, sử dụng tài khoản đã cấp, đăng nhập vào Ứng dụng (tại địa chỉ https://giaydiduong.danang.gov.vn) để lấy Giấy đi đường mới (Ứng dụng đã tự động cấp Giấy mới, có hiệu lực từ ngày 12/9/2021 đến ngày 18/9/2021), in và triển khai cho nhân viên sử dụng theo quy định.

Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã được phê duyệt, cấp Giấy và có thay đổi thông tin, nhân viên, sử dụng tài khoản đã cấp, đăng nhập Ứng dụng để thu hồi các Giấy đi đường cũ (không đăng ký và nộp hồ sơ lại). Sau khi cơ quan phê duyệt xác nhận hủy; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện cập nhật danh sách mới lên hệ thống theo đúng số lượng được cấp; in, phát hành cho nhân viên sử dụng theo hướng dẫn tại Công văn số 2552/STTTTCNTT ngày 03/9/2021 của Sở TT&TT.

Các cơ quan, địa phương được UBND thành phố giao trách nhiệm phê duyệt tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong thu hồi, đăng ký thay đổi, cấp mới Giấy đi đường; đồng thời tập trung hậu kiểm các Giấy đã cấp, hủy thu hồi các Giấy không đúng quy định và chuyển Công an thành phố xử lý các trường hợp vi phạm.

Đối với hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy đi đường đảm bảo lĩnh vực được phép hoạt động và tỷ lệ người làm việc theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND, tiếp tục đăng ký và cấp mới theo hướng dẫn tại Công văn số 5689/UBNDKGVX của UBND thành phố. Đường dây nóng hướng dẫn chi tiết: Tổng đài 0236.1022, 0236.383.1022 hoặc Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông (0236.3840.125).

Nguồn: https://www.danang.gov.vn/web/guest/chi-tiet?id=45507&_c=100000150,3,9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ qua Zalo