0912268300

10 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29) – Tiếng Anh 10 Global Success

Mai: That pop singer looks great, Ann!
Ca sĩ nhạc pop đó trông rất tuyệt, Ann!
Ann: Yeah. He’s a popular teen idol around the world now.
Ừ. Anh ấy là một thần tượng tuổi teen nổi tiếng khắp thế giới hiện nay.
Mai: Really? You must be a fan of his!
Thật không? Bạn phải là một fan hâm mộ của anh ấy!
Ann: Yep, I really love his music. He’s a talented artist who can write music and play many musical instruments. He has received several awards such as Grammy, Billboard Music and Teen Choice Awards.
Đúng vậy, tôi thực sự yêu âm nhạc của anh ấy. Anh ấy là một nghệ sĩ tài năng, có thể viết nhạc và chơi nhiều nhạc cụ. Anh đã nhận được một số giải thưởng như Grammy, Billboard Music và Teen Choice Awards.
Mai: Wow! Did he go to a music school?
Chà! Anh ấy đã đi học một trường dạy nhạc à?
Ann: No, he didn’t, but he learnt to play the piano, drums, guitar, and trumpet by himself. When he was a teenager, he performed at the local theatre in his home town during the tourist season.
Không, anh ấy không học, nhưng anh ấy đã tự học chơi piano, trống, guitar và kèn. Khi còn là một thiếu niên, anh đã biểu diễn tại nhà hát địa phương ở quê nhà vào mùa du lịch.
Mai: How did he become famous?
Làm thế nào mà anh ấy trở nên nổi tiếng?
Ann: Well, when he was 12, his mother started to upload his cover song videos on social media, and the videos made him an online star within a couple of months.
À, khi anh ấy 12 tuổi, mẹ anh ấy bắt đầu đăng các video bài hát cover của anh ấy lên mạng xã hội và các video đó đã đưa anh ấy trở thành ngôi sao trực tuyến trong vòng vài tháng.
Mai: Sounds amazing!
Nghe có vẻ tuyệt vời!
Ann: And his videos have reached more than two billion total views. Many fans say that his beautiful songs have helped bring more love into their lives.
Và các video của anh ấy đã đạt tổng số hơn hai tỷ lượt xem. Nhiều người hâm mộ nói rằng những bài hát hay của anh ấy đã giúp mang lại nhiều tình yêu hơn trong cuộc sống của họ.

Bài viết cùng chủ đề:

Liên hệ qua Zalo