0912268300

TỶ PHÚ KHÁC NGƯỜI THƯỜNG Ở 21 THÓI QUEN NÀY!

TỶ PHÚ KHÁC NGƯỜI THƯỜNG Ở 21 THÓI QUEN NÀY!
1. Không ngừng học hỏi.
2. Đọc ít nhất 1 quyển sách một tháng.
3. Tạo thói quen ghi chép.
4. Quản lý thời gian thông minh.
5. Chi tiêu thông minh, quản lý tài chính vững chắc.
6. Làm việc tập trung.
7. Dành một khoảng thời gian một mình để suy nghĩ và làm việc.
8. Lựa chọn những việc quan trọng để tập trung làm trước.
9. Làm việc nhiều không bằng làm việc thông minh.
10. Ngoài giờ làm việc, hạn chế tối đa sử dụng thiết bị công nghệ.
11. Biết cách giao việc cho người có năng lực mới làm được nhiều việc hơn.
12. Phải biết nắm bắt thời cơ, đôi khi liều một chút.
13. Không nên bằng lòng với vòng an toàn của chính mình.
14. Xây dựng tầm nhìn, đi trước đón đầu.
15. Tạo dấu ấn để khác biệt với đám đông.
16. Không thoả mãn với kết quả hiện tại.
17. Phân biệt rõ ràng suy nghĩ thực tế với ảo tưởng.
18. Hiểu rõ bản thân. Mình là ai, mình là người như thế nào, mình thực sự muốn điều gì?
19. Có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng.
20. Rèn luyện suy nghĩ, nhân cách, tư duy tích cực.
21. Chia sẻ kinh nghiệm bản thân, đối xử tốt với mọi người xung quanh.

Liên hệ qua Zalo