0912268300

Bảng xem tử vi tuổi nào mệnh gì

Năm Năm âm lịch Ngũ hành Giải nghĩa Mệnh nam Mệnh nữ
Sinh năm 1905 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa Lửa đèn to Khôn Thổ Khảm Thuỷ
Sinh năm 1906 Bính Ngọ Thiên Hà Thủy Nước trên trời Tốn Mộc Khôn Thổ
Sinh năm 1907 Đinh Mùi Thiên Hà Thủy Nước trên trời Chấn Mộc Chấn Mộc
Sinh năm 1908 Mậu Thân Đại Trạch Thổ Đất nền nhà Khôn Thổ Tốn Mộc
Sinh năm 1909 Kỷ Dậu Đại Trạch Thổ Đất nền nhà Khảm Thuỷ Khôn Thổ
Sinh năm 1910 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức Ly Hoả Càn Kim
Sinh năm 1911 Tân Hợi Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức Cấn Thổ Đoài Kim
Sinh năm 1912 Nhâm Tý Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu Đoài Kim Cấn Thổ
Sinh năm 1913 Quý Sửu Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu Càn Kim Ly Hoả
Sinh năm 1914 Giáp Dần Đại Khe Thủy Nước khe lớn Khôn Thổ Khảm Thuỷ
Sinh năm 1915 Ất Mão Đại Khe Thủy Nước khe lớn Tốn Mộc Khôn Thổ
Sinh năm 1916 Bính Thìn Sa Trung Thổ Đất pha cát Chấn Mộc Chấn Mộc
Sinh năm 1917 Đinh Tỵ Sa Trung Thổ Đất pha cát Khôn Thổ Tốn Mộc
Sinh năm 1918 Mậu Ngọ Thiên Thượng Hỏa Lửa trên trời Khảm Thuỷ Khôn Thổ
Sinh năm 1919 Kỷ Mùi Thiên Thượng Hỏa Lửa trên trời Ly Hoả Càn Kim
Sinh năm 1920 Canh Thân Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu Cấn Thổ Đoài Kim
Sinh năm 1921 Tân Dậu Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu Đoài Kim Cấn Thổ
Sinh năm 1922 Nhâm Tuất Đại Hải Thủy Nước biển lớn Càn Kim Ly Hoả
Sinh năm 1923 Quý Hợi Đại Hải Thủy Nước biển lớn Khôn Thổ Khảm Thuỷ
Sinh năm 1924 Giáp Tý Hải Trung Kim Vàng trong biển Tốn Mộc Khôn Thổ
Sinh năm 1925 Ất Sửu Hải Trung Kim Vàng trong biển Chấn Mộc Chấn Mộc
Sinh năm 1926 Bính Dần Lư Trung Hỏa Lửa trong lò Khôn Thổ Tốn Mộc
Sinh năm 1927 Đinh Mão Lư Trung Hỏa Lửa trong lò Khảm Thuỷ Khôn Thổ
Sinh năm 1928 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già Ly Hoả Càn Kim
Sinh năm 1929 Kỷ Tỵ Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già Cấn Thổ Đoài Kim
Sinh năm 1930 Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ Đất đường đi Đoài Kim Cấn Thổ
Sinh năm 1931 Tân Mùi Lộ Bàng Thổ Đất đường đi Càn Kim Ly Hoả
Sinh năm 1932 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm Khôn Thổ Khảm Thuỷ
Sinh năm 1933 Quý Dậu Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm Tốn Mộc Khôn Thổ
Sinh năm 1934 Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi Chấn Mộc Chấn Mộc
Sinh năm 1935 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi Khôn Thổ Tốn Mộc
Sinh năm 1936 Bính Tý Giảm Hạ Thủy Nước cuối khe Khảm Thuỷ Khôn Thổ
Sinh năm 1937 Đinh Sửu Giảm Hạ Thủy Nước cuối khe Ly Hoả Càn Kim
Sinh năm 1938 Mậu Dần Thành Đầu Thổ Đất trên thành Cấn Thổ Đoài Kim
Sinh năm 1939 Kỷ Mão Thành Đầu Thổ Đất trên thành Đoài Kim Cấn Thổ
Sinh năm 1940 Canh Thìn Bạch Lạp Kim Vàng chân đèn Càn Kim Ly Hoả
Sinh năm 1941 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim Vàng chân đèn Khôn Thổ Khảm Thuỷ
Sinh năm 1942 Nhâm Ngọ Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương Tốn Mộc Khôn Thổ
Sinh năm 1943 Quý Mùi Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương Chấn Mộc Chấn Mộc
Sinh năm 1944 Giáp Thân Tuyền Trung Thủy Nước trong suối Khôn Thổ Tốn Mộc
Sinh năm 1945 Ất Dậu Tuyền Trung Thủy Nước trong suối Khảm Thuỷ Khôn Thổ
Sinh năm 1946 Bính Tuất Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà Ly Hoả Càn Kim
Sinh năm 1947 Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà Cấn Thổ Đoài Kim
Sinh năm 1948 Mậu Tý Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét Đoài Kim Cấn Thổ
Sinh năm 1949 Kỷ Sửu Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét Càn Kim Ly Hoả
Sinh năm 1950 Canh Dần Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách Khôn Thổ Khảm Thuỷ
Sinh năm 1951 Tân Mão Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách Tốn Mộc Khôn Thổ
Sinh năm 1952 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh Chấn Mộc Chấn Mộc
Sinh năm 1953 Quý Tỵ Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh Khôn Thổ Tốn Mộc
Sinh năm 1954 Giáp Ngọ Sa Trung Kim Vàng trong cát Khảm Thuỷ Khôn Thổ
Sinh năm 1955 Ất Mùi Sa Trung Kim Vàng trong cát Ly Hoả Càn Kim
Sinh năm 1956 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi Cấn Thổ Đoài Kim
Sinh năm 1957 Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi Đoài Kim Cấn Thổ
Sinh năm 1958 Mậu Tuất Bình Địa Mộc Gỗ đồng bằng Càn Kim Ly Hoả
Sinh năm 1959 Kỷ Hợi Bình Địa Mộc Gỗ đồng bằng Khôn Thổ Khảm Thuỷ
Sinh năm 1960 Canh Tý Bích Thượng Thổ Đất tò vò Tốn Mộc Khôn Thổ
Sinh năm 1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ Đất tò vò Chấn Mộc Chấn Mộc
Sinh năm 1962 Nhâm Dần Kim Bạch Kim Vàng pha bạc Khôn Thổ Tốn Mộc
Sinh năm 1963 Quý Mão Kim Bạch Kim Vàng pha bạc Khảm Thuỷ Khôn Thổ
Sinh năm 1964 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa Lửa đèn to Ly Hoả Càn Kim
Sinh năm 1965 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa Lửa đèn to Cấn Thổ Đoài Kim
Sinh năm 1966 Bính Ngọ Thiên Hà Thủy Nước trên trời Đoài Kim Cấn Thổ
Sinh năm 1967 Đinh Mùi Thiên Hà Thủy Nước trên trời Càn Kim Ly Hoả
Sinh năm 1968 Mậu Thân Đại Trạch Thổ Đất nền nhà Khôn Thổ Khảm Thuỷ
Sinh năm 1969 Kỷ Dậu Đại Trạch Thổ Đất nền nhà Tốn Mộc Khôn Thổ
Sinh năm 1970 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức Chấn Mộc Chấn Mộc
Sinh năm 1971 Tân Hợi Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức Khôn Thổ Tốn Mộc
Sinh năm 1972 Nhâm Tý Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu Khảm Thuỷ Khôn Thổ
Sinh năm 1973 Quý Sửu Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu Ly Hoả Càn Kim
Sinh năm 1974 Giáp Dần Đại Khe Thủy Nước khe lớn Cấn Thổ Đoài Kim
Sinh năm 1975 Ất Mão Đại Khe Thủy Nước khe lớn Đoài Kim Cấn Thổ
Sinh năm 1976 Bính Thìn Sa Trung Thổ Đất pha cát Càn Kim Ly Hoả
Sinh năm 1977 Đinh Tỵ Sa Trung Thổ Đất pha cát Khôn Thổ Khảm Thuỷ
Sinh năm 1978 Mậu Ngọ Thiên Thượng Hỏa Lửa trên trời Tốn Mộc Khôn Thổ
Sinh năm 1979 Kỷ Mùi Thiên Thượng Hỏa Lửa trên trời Chấn Mộc Chấn Mộc
Sinh năm 1980 Canh Thân Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu Khôn Thổ Tốn Mộc
Sinh năm 1981 Tân Dậu Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu Khảm Thuỷ Khôn Thổ
Sinh năm 1982 Nhâm Tuất Đại Hải Thủy Nước biển lớn Ly Hoả Càn Kim
Sinh năm 1983 Quý Hợi Đại Hải Thủy Nước biển lớn Cấn Thổ Đoài Kim
Sinh năm 1984 Giáp Tý Hải Trung Kim Vàng trong biển Đoài Kim Cấn Thổ
Sinh năm 1985 Ất Sửu Hải Trung Kim Vàng trong biển Càn Kim Ly Hoả
Sinh năm 1986 Bính Dần Lư Trung Hỏa Lửa trong lò Khôn Thổ Khảm Thuỷ
Sinh năm 1987 Đinh Mão Lư Trung Hỏa Lửa trong lò Tốn Mộc Khôn Thổ
Sinh năm 1988 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già Chấn Mộc Chấn Mộc
Sinh năm 1989 Kỷ Tỵ Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già Khôn Thổ Tốn Mộc
Sinh năm 1990 Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ Đất đường đi Khảm Thuỷ Khôn Thổ
Sinh năm 1991 Tân Mùi Lộ Bàng Thổ Đất đường đi Ly Hoả Càn Kim
Sinh năm 1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm Cấn Thổ Đoài Kim
Sinh năm 1993 Quý Dậu Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm Đoài Kim Cấn Thổ
Sinh năm 1994 Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi Càn Kim Ly Hoả
Sinh năm 1995 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi Khôn Thổ Khảm Thuỷ
Sinh năm 1996 Bính Tý Giảm Hạ Thủy Nước cuối khe Tốn Mộc Khôn Thổ
Sinh năm 1997 Đinh Sửu Giảm Hạ Thủy Nước cuối khe Chấn Mộc Chấn Mộc
Sinh năm 1998 Mậu Dần Thành Đầu Thổ Đất trên thành Khôn Thổ Tốn Mộc
Sinh năm 1999 Kỷ Mão Thành Đầu Thổ Đất trên thành Khảm Thuỷ Khôn Thổ
Sinh năm 2000 Canh Thìn Bạch Lạp Kim Vàng chân đèn Ly Hoả Càn Kim
Sinh năm 2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim Vàng chân đèn Cấn Thổ Đoài Kim
Sinh năm 2002 Nhâm Ngọ Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương Đoài Kim Cấn Thổ
Sinh năm 2003 Quý Mùi Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương Càn Kim Ly Hoả
Sinh năm 2004 Giáp Thân Tuyền Trung Thủy Nước trong suối Khôn Thổ Khảm Thuỷ
Sinh năm 2005 Ất Dậu Tuyền Trung Thủy Nước trong suối Tốn Mộc Khôn Thổ
Sinh năm 2006 Bính Tuất Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà Chấn Mộc Chấn Mộc
Sinh năm 2007 Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà Khôn Thổ Tốn Mộc
Sinh năm 2008 Mậu Tý Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét Khảm Thuỷ Khôn Thổ
Sinh năm 2009 Kỷ Sửu Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét Ly Hoả Càn Kim
Sinh năm 2010 Canh Dần Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách Cấn Thổ Đoài Kim
Sinh năm 2011 Tân Mão Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách Đoài Kim Cấn Thổ
Sinh năm 2012 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh Càn Kim Ly Hoả
Sinh năm 2013 Quý Tỵ Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh Khôn Thổ Khảm Thuỷ
Sinh năm 2014 Giáp Ngọ Sa Trung Kim Vàng trong cát Tốn Mộc Khôn Thổ
Sinh năm 2015 Ất Mùi Sa Trung Kim Vàng trong cát Chấn Mộc Chấn Mộc
Sinh năm 2016 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi Khôn Thổ Tốn Mộc
Sinh năm 2017 Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi Khảm Thuỷ Khôn Thổ
Sinh năm 2018 Mậu Tuất Bình Địa Mộc Gỗ đồng bằng Ly Hoả Càn Kim
Liên hệ qua Zalo