0912268300

MAY MẮN LỚN NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI LÀ GÌ?

MAY MẮN LỚN NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI LÀ GÌ?
Người nghèo chỉ biết dạy bạn cách để nghèo hơn.
Bạn b.ài chỉ biết thúc bạn chơi b.ài.
Bạn nh..u chỉ biết giục bạn c.ạn ly.
Còn người thành công sẽ biết dạy bạn làm sao để thành công.
May mắn lớn nhất của cuộc đời, không phải nhặt được tiền, cũng không phải tr.úng s.ố, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến 1 nền tảng cao hơn.
Thật ra hạn chế sự phát triển của bạn, không phải là trí thông minh hay học lực, mà là nhóm quan hệ trong cuộc sống, nhóm quan hệ trong công việc của bạn.
Người được gọi là “Quý nhân” sẽ là người mở mang tầm nhìn của bạn, đưa bạn đến với 1 thế giới mới.
Ngày mai có thật sự huy hoàng hay không, tuỳ thuộc vào sự lựa chọn và hành động của bạn hôm nay.
Liên hệ qua Zalo